Strong

4621

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 89 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 75 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady