Strong

4625

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 29 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady