Strong

4633

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 407 razy w 347 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 387 razy w 327 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady