Strong

4642

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 56 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady