Strong

4653

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 19 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady