Strong

4655

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 129 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 90 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady