Strong

4671

(1 - 20) z 205

znaleziono łącznie 249 razy w 216 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 222 razy w 205 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 0 wersecie, w innych pismach 16 razy w 11 wersetach.

Przekłady