Strong

4675

(1 - 20) z 360

znaleziono łącznie 540 razy w 380 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 498 razy w 360 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 0 wersecie, w innych pismach 37 razy w 20 wersetach.

Przekłady