Strong

4678

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 194 razy w 185 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 143 razy w 136 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady