Strong

4687

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 108 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady