Strong

4690

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 267 razy w 243 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 223 razy w 202 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady