Strong

4714

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 32 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady