Strong

473

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 341 razy w 304 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 319 razy w 284 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady