Strong

4735

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 48 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady