Strong

4749

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 85 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 77 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady