Strong

4750

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 456 razy w 427 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 79 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 377 razy w 355 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady