Strong

4762

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 55 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady