Strong

4773

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady