Strong

4808

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 45 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady