Strong

4815

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 103 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 84 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady