Strong

4816

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 47 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady