Strong

4822

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady