Strong

4862

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 267 razy w 250 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 125 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 142 razy w 129 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady