Strong

4863

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 357 razy w 336 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 290 razy w 270 wersetach, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady