Strong

4864

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 250 razy w 236 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 193 razy w 179 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady