Strong

4892

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady