Strong

4893

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 34 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady