Strong

4905

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady