Strong

4912

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 53 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady