Strong

4930

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 49 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady