Strong

4931

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 158 razy w 155 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 151 razy w 148 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady