Strong

4937

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 183 razy w 177 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 175 razy w 169 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady