Strong

5007

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 62 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 47 razy w 36 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady