Strong

5015

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 107 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 90 razy w 88 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady