Strong

5021

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 73 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 65 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady