Strong

5023

(1 - 20) z 237

znaleziono łącznie 249 razy w 239 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 247 razy w 237 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady