Strong

5028

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 50 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady