Strong

5034

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady