Strong

5038

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 151 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 142 razy w 131 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady