Strong

5043

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 275 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 99 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 167 razy w 147 wersetach, w innych pismach 9 razy w 8 wersetach.

Przekłady