Strong

5046

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 36 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady