Strong

5048

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 40 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady