Strong

5053

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady