Strong

5055

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 39 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady