Strong

5056

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 173 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 131 razy w 130 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady