Strong

5059

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 56 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady