Strong

507

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 41 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady