Strong

5083

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 100 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 75 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady