Strong

5087

(1 - 20) z 94

znaleziono łącznie 557 razy w 536 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 94 wersetach, w Septuagincie 461 razy w 442 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady