Strong

5091

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 49 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 23 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady